Η αποστολή μας

Οι εξελίξεις στην ιατρική και συγκεκριμένα στη χειρουργική είναι συχνά ταχύτατες. Γνώσεις και πρακτικές που μέχρι πρότινος θεωρούνται αδιαμφισβήτητες μπορούν εν μια νυκτί να τεθούν στο περιθώριο. Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα ανεκτίμητο μέσο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων στα θέματα της σύγχρονης χειρουργικής αλλά παράλληλα εμπεριέχει και παγίδες. Ο όγκος της πληροφόρησης μπορεί να καθιστά την επεξεργασία της δυσχερή ενώ συχνά η διάκριση μεταξύ της πληροφόρησης και της διαφήμισης είναι αδύνατη. Σκοπός μας με αυτή την ιστοσελίδα είναι να παρουσιάσουμε με αντικειμενικό τρόπο και χωρίς υπερβολές τις νέες γνώσεις γύρω από το αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής, για ασθενείς αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο. Θεωρούμε ότι η παρουσίαση των δεδομένων με κατανοητό και απλό τρόπο αλλά όχι υπεραπλουστευμένο είναι απαραίτητη για την ορθή ενημέρωση των ασθενών και ενδιαφερομένων.

NIXONSURGERY.GR

Η χειρουργική γνώση συνεχώς ανανεώνεται και επομένως το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανανεώνεται αντίστοιχα ώστε να είναι πάντα ενήμερο και σύμφωνο με τις νεότερες εξελίξεις.