ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

Ο μαστός (ή μαζικός αδένας) αποτελεί όργανο που περιέχει ινώδη ιστό, αδενικά στοιχεία και λίπος. Ο μαζικός ιστός υπάρχει τόσο σε παιδιά αλλά και στους άνδρες αλλά σε πολύ μικρότερη έκταση λόγω ορμονολογικών αλλαγών που συμβαίνουν στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Προβλήματα μαστού μπορούν να παρουσιαστούν ως πόνο, ψηλαφητό όγκο ή εκροή υγρού από τη θηλή. Παγκοσμίως ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια στις γυναίκες και για αυτό το λόγο οι παθήσεις του μαστού πρέπει να αντιμετωπίζονται με συστηματικό τρόπο.

  • ΨΗΛΑΦΗΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

    Πολλές παθήσεις μπορούν να εκδηλωθούν ως ψηλαφητή μάζα στο μαστό. Στην πλειονότητα οι παθήσεις αυτές είναι καλοήθεις. Η ψηλάφηση ενός όγκου μπορεί να γίνει στα πλαίσια αυτοελέγχου ή κατά την τακτική ιατρική εξέταση, και μπορεί να προκαλέσει έντονη ανησυχία καθώς πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα κακοήθειας. Η αξιολόγηση ενός ψηλαφητού όγκου απαιτεί συστηματική προσέγγιση του ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και των απεικονιστικών ευρημάτων.

    Read More