ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η ερευνητική λαπαροσκόπηση αποτελεί μια πολύ χρήσιμη και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική πράξη, η οποία ως κύριο σκοπό έχει τη διάγνωση ενδοκοιλιακών παθήσεων. Κατά τη διενέργεια της λαπαροσκόπησης μπορεί να γίνει διάγνωση μέσω της άμεσης παρατήρησης, μέσω της λήψης βιοψίας ή και μέσω της λήψης υγρού για καλλιέργεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ερευνητική λαπαροσκόπηση μπορεί να έχει και θεραπευτικό χαρακτήρα.

Πότε χρησιμοποιείται η ερευνητική λαπαροσκόπηση;

Η λαπαροσκόπηση έχει ένδειξη σε χρόνια προβλήματα της κοιλίας όπου ο υπόλοιπος διαγνωστικός έλεγχος (πχ μαγνητική τομογραφία, κολονοσκόπηση) δεν έχει αποσαφηνίσει το αίτιο ή σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η λήψη βιοψίας για την επιβεβαίωση της διάγνωσης ή τη σταδιοποίηση κακοήθειας. Έχει επίσης ένδειξη σε επείγουσες καταστάσεις όπου εκτός από διαγνωστικά λειτουργεί και θεραπευτικά (πχ οξεία σκωληκοειδίτιδα).

Εικόνα από ερευνητική λαπαροσκόπηση. Ασθενής 37 ετών με επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονου κοιλιακού άλγους, χωρίς σαφή αιτιολογία από τον εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Στη λαπαροσκόπηση διαπιστώνεται ενδοκοιλιακή σύμφυση που προκαλούσε παροδική απόφραξη του εντέρου. Στην περίπτωση αυτή η λαπαροσκόπηση έθεσε τη διάγνωση και αντιμετώπισε το αίτιο.

Τι πλεονεκτήματα έχει σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο;

Σε σχέση με την ερευνητική λαπαροτομία (τομή κατά μήκος της μεσότητας της κοιλίας), η ερευνητική λαπαροσκόπηση παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα:

  • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
  • Λιγότερες επιπλοκές από το τραύμα (πχ διαπύηση τραύματος)
  • Λιγότερος χρόνος νοσηλείας
  • Μειωμένος σχηματισμός ενδοκοιλιακών συμφύσεων
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

Σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ερευνητική λαπαροσκόπηση;

Όπως και σε όλα τα λαπαροσκοπικά χειρουργεία έτσι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της μεθόδου:

  • Άτομα με σοβαρή καρδιακή/αναπνευστική ανεπάρκεια
  • Ασθενείς με επιβαρυμένο ιστορικό ανοιχτών χειρουργείων κοιλίας
  • Ασθενείς σε καταπληξία (σοκ)
  • Σε τραύμα με μεγάλη απώλεια αίματος
  • Σε περιπτώσεις παραμελημένου ειλεού ή γενικευμένης περιτονίτιδας

Πως πραγματοποιείται η μέθοδος;

Με τον ασθενή υπό γενική αναισθησία, δημιουργείται μια μικρή οπή συνήθως στον ομφαλό από όπου και διέρχεται το ενδοσκόπιο (η “κάμερα”). Η κοιλιά φουσκώνει με αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) και γίνεται επισκόπηση της κοιλίας. Ανάλογα με το πρόβλημα δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες δύο μικρές οπές από όπου διέρχονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία (λαβίδες, ψαλίδι).

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;

Όπως σε όλες τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, απαιτείται προσοχή κατά την τοποθέτηση των port στο κοιλιακό τοίχωμα, ώστε να αποφευχθεί κάκωση αγγείου ή των υποκείμενων σπλάχνων. Η ερευνητική λαπαροσκόπηση σε γενικές γραμμές είναι μια πολύ ασφαλής επέμβαση εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις στη χρήση της.

Παραπομπές:

SAGES – Diagnostic Laparoscopy