ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ

Η σκωληκοειδεκτομή αποτελεί την αδιαμφισβήτητη αντιμετώπιση εκλογής της οξείας σκωληκοειδίτιδας. Τις τελευταίες 3 δεκαετίες η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει αρχίσει να υιοθετείται σε πολλαπλές χειρουργικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένου και σε επείγουσες καταστάσεις. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις, προτιμάται η λαπαροσκοπική προσπέλαση καθώς παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου;

Τα πλεονεκτήματα είναι κοινά με άλλα λαπαροσκοπικά χειρουργεία:

 • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
 • Λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος
 • Μικρότερος ο χρόνος νοσηλείας
 • Επιτρέπεται ο έλεγχος ολόκληρης της κοιλίας
 • Μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Μικρότερη συχνότητα διαπύησης (μόλυνσης) του τραύματος

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα έχει όταν η διάγνωση δεν είναι ξεκάθαρη, σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας όπου η συμπτωματολογία μπορεί να οφείλεται σε γυναικολογικό πρόβλημα και σε παχύσαρκους ασθενείς όπου η ανοιχτή προσπέλαση μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Υπάρχουν μειονεκτήματα σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο;

Τα μειονεκτήματα βασίζονται σε παλαιότερα δεδομένα και είναι:

 • Μεγαλύτερη διάρκεια του χειρουργείου
 • Μεγαλύτερη συχνότητα ανάπτυξης μετεγχειρητικού αποστήματος

Σε ποιες περιπτώσεις δεν έχει ένδειξη η λαπαροσκοπική μέθοδος;

Όσο αυξάνεται η εμπειρία με τη λαπαροσκοπική μέθοδο τόσο ελαττώνονται και οι περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μεγάλη η πιθανότητα μετατροπής σε ανοιχτό χειρουργείο:

 • Διάτρηση της σκωληκοειδούς απόφυσης
 • Φλέγμονας της σκωληκοειδούς απόφυσης
 • Περισκωληκοειδικό απόστημα
 • Γενικευμένη περιτονίτιδα

Η σκωληκοειδής απόφυση έτσι όπως απεικονίζεται κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικού χειορουργείου.

Ποια είναι η τυπική μετεγχειρητική πορεία;

Σε μη επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα (“απλή σκωληκοειδίτιδα”) ο ασθενής σιτίζεται και κινητοποιείται ελεύθερα μετά το χειρουργείο και συνήθως εξέρχεται την επόμενη ημέρα. Σε 3-4 ημέρες ο ασθενής έχει επανέλθει πλήρως στις καθημερινές δραστηριότητες ενώ μετά τις 2 εβδομάδες μπορεί να έχει έντονη σωματική δραστηριότητα με ασφάλεια.

Σε επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα (πχ διάτρηση) η διάρκεια της νοσηλείας ποικίλλει από 48 ώρες έως και μερικές ημέρες αναλόγως τη βαρύτητα. Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να αργήσει σε σχέση με τη μη επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα.

Συμπεράσματα:

 • Η χειρουργική αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης παραμένει η αντιμετώπιση εκλογής της σκωληκοειδίτιδας
 • Σε μη επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα η λαπαροσκοπική προσέγγιση είναι η μέθοδος εκλογής
 • Παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε ασθενείς με αμφίβολη διάγνωση (ιδίως γυναίκες) καθώς και σε παχύσαρκους
 • Σε επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα είναι μεγάλη η πιθανότητα μετατροπής σε ανοιχτό χειρουργείο

Παραπομπές:

 1. SAGES – Appendectomy