ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οποιοδήποτε χειρουργείο, όσο μικρό και αν είναι, αποτελεί μια σημαντική απόφαση για τον ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ παρουσιάζουμε τις πιο συχνές αλλά και σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν πριν από το χειρουργείο.

  • Για ποιο λόγο χρειάζομαι το συγκεκριμένο χειρουργείο;

Παρόλο που ακούγεται αυτονόητο, συχνά ασθενείς δε γνωρίζουν για ποιο λόγο ακριβώς πρέπει να χειρουργηθούν. Πρέπει με λεπτομέρεια και σαφήνεια ο χειρουργός να εξηγήσει τις πιθανές συνέπειες από τη μη διενέργεια ενός χειρουργείου όσο και τις πιθανές εναλλακτικές θεραπείες.

  • Πώς θα γίνει η επέμβαση;

Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων το είδος της αναισθησίας που θα λάβουν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο (πχ ανοικτά ή λαπαροσκοπικά). Παράλληλα πρέπει να κατατοπιστούν για την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια του χειρουργείου καθώς και αν είναι πιθανή η ανάγκη για μετάγγιση αίματος.

  • Ποιες είναι οι πιθανές άμεσες και απώτερες χειρουργικές επιπλοκές;

Κάθε χειρουργείο από το πιο απλό στο πιο σύνθετο μπορεί να συνδυαστεί με κάποια επιπλοκή. Οι επιπλοκές κυμαίνονται από μολύνσεις του τραύματος μέχρι και δυνητικά θανατηφόρες αιμορραγίες. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τις πιο συχνές και τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται. Ο σκοπός δεν είναι η τρομοκράτηση των ασθενών αλλά η ορθή ενημέρωση.

  • Τι πρέπει να κάνω πριν το χειρουργείο;

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τον απαραίτητο προεγχειρητικό έλεγχο (πχ αιματολογικές εξετάσεις). Λεπτομέρειες για την προετοιμασία για το χειρουργείο αναφέρονται εδώ.

  • Πόσο καιρό παίρνει η αποκατάσταση μετά το χειρουργείο;

Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για το πότε οι ασθενείς μπορούν να επανέλθουν στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία τους. Σε γενικές γραμμές σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις η αποκατάσταση είναι ταχεία και πραγματοποιείται εντός ολίγων ημερών (3-4 ημέρες).

  • Τι εμπειρία έχει ο χειρουργός και η χειρουργική ομάδα στη συγκεκριμένη πάθηση και την αντιμετώπισή της;

Οι ασθενείς οφείλουν να ρωτήσουν τη χειρουργική ομάδα για την εμπειρία της στη συγκεκριμένη πάθηση αλλά και στο προτεινόμενο χειρουργείο. Τι επιπλοκές έχουν συναντήσει και πώς αντιμετωπίστηκαν αυτές;