ΚΗΛΕΣ

Οι κήλες είναι προβολές των περιεχομένων της κοιλιάς μέσω ευένδοτων σημείων στο κοιλιακό τοίχωμα. Τα περιεχόμενα αυτά μπορεί να είναι ενδοκοιλιακό λίπος ή μέρος κάποιου ενδοκοιλιακού οργάνου (πχ έντερο). Τα ευένδοτα σημεία στο κοιλιακό τοίχωμα, είναι σημεία που είναι σχετικά πιο “αδύναμα” σε σχέση με άλλα σημεία του τοιχώματος. Αυτά τα σημεία είναι συνήθως ο ομφαλός, οι βουβωνικές περιοχές αλλά και παλιές χειρουργικές τομές. Οι κήλες είναι συχνή χειρουργική πάθηση και μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι πως δε βελτιώνονται ποτέ με την πάροδο του χρόνου, αλλά αντιθέτως τείνουν να αυξάνονται σε μέγεθος.

Στην εικόνα απεικονίζεται μια έλικα λεπτού εντέρου να προβάλλει δια του κοιλιακού τοιχώματος.

Ανάλογα με την περιοχή όπου εμφανίζονται οι κήλες ταξινομούνται ως εξής:

 • Κοιλιοκήλες (ομφαλοκήλη, επιγαστρική κήλη, Σπιγγέλιος κήλη)
 • Κήλες μηροβουβωνικής χώρας (βουβωνοκήλες, μηροκήλες)
 • Κήλες πυέλου (κήλη θυροειδούς τρήματος)
 • Οσφυοκήλες (κήλες άνω οσφυικού τριγώνου, κήλες κάτω οσφυικού τριγώνου)

Οι κήλες πυέλου και οι οσφυοκήλες είναι εξαιρετικά σπάνιες και επομένως ο όρος “κήλη”, παραπέμπει συνήθως στις κοιλιοκήλες και κήλες της μηροβουβωνικής χώρας. Ο μόνος τρόπος οριστικής αντιμετώπισης των κηλών ανεξαρτήτου κατηγορίας είναι η χειρουργική αποκατάσταση.

 • ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

  Οι βουβωνοκήλες εντοπίζονται πάνω από τη μηροβουβωνική πτυχή, δηλαδή πάνω από το σημείο όπου ο μηρός ενώνεται με τον κορμό. Αποτελούν μια εξαιρετικά συχνή χειρουργική πάθηση στον ανδρικό πληθυσμό και μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Η μόνη οριστική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης είναι χειρουργική αποκατάσταση.

  Read More

 • ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

  Η ομφαλοκήλη στους ενήλικες χαρακτηρίζεται από την προβολή ιστού μέσα από ένα αδύνατο σημείο στους κοιλιακούς μυς στην περιοχή του ομφαλού. Σε αντίθεση με τον παιδιατρικό πληθυσμό, όπου αυτή η κατάσταση είναι συχνά συγγενής και αυτοπεριορίζεται, οι ομφαλοκήλες στους ενήλικες συνήθως προκύπτουν από αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση που επιδεινώνει μια προϋπάρχουσα αδυναμία στον κοιλιακό τοίχωμα.

  Read More