ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Ο στόμαχος αποτελεί βασικό όργανο του πεπτικού συστήματος οι διαταραχές του οποίου μπορεί να χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης. Οι πιο συχνές επεμβάσεις του στομάχου είναι εκτομή ενός τμήματος του οργάνου είτε λόγω παρουσίας όγκου είτε στα πλαίσια επέμβασης για απώλεια βάρους (βαριαϊτρική επέμβαση). Σε άλλες περιπτώσεις πραγματοποιείται επέμβαση για την αντιμετώπιση λειτουργικών διαταραχών όπως είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

  • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

    Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) αντιμετωπίζεται κατά κανόνα με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής του ασθενούς και ενδεχομένως φαρμακευτική αγωγή. Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη χειρουργική αντιμετώπιση. Η θολοπλαστική αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει τη λειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και αποτελεί μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ΓΟΠ.

    Read More