ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ

Οι κοιλιοκήλες προκύπτουν από την πρόπτωση περιεχομένων της κοιλιάς δια μέσω του κοιλιακού τοιχώματος. Οι συνηθισμένες εντοπίσεις είναι κατά μήκος της μέσης γραμμής της κοιλιάς με κύρια εντόπιση τον ομφαλό. Συχνή εντόπιση είναι και προηγούμενες χειρουργικές τομές στην κοιλιά. Η οριστική αντιμετώπιση των κηλών είναι αποκλειστικά χειρουργική. Η χειρουργική αντιμετώπιση σχεδόν πάντα περιλαμβάνει την τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος και αναλόγως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς η χειρουργική αποκατάσταση μπορεί να είναι λαπαροσκοπική ή ανοιχτή.