ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟ

Το ανώτερο πεπτικό ή πιο ορθά το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα περιλαμβάνει διαδοχικά τη στοματική κοιλότητα, το φάρυγγα, οισοφάγο, στομάχι και αρχικό τμήμα του δωδεκαδακτύλου (αρχή του εντέρου). Παραδοσιακά οι παθήσεις του στομάχου και δωδεκαδακτύλου απασχολούσαν σε μεγάλο βαθμό το γενικό χειρουργό, όπως για παράδειγμα τα πεπτικά έλκη. Ωστόσο οι παθήσεις αυτές στην πλειοψηφία τους μπορούν να διαχειριστούν με τροποποίηση των συνηθειών ζωής και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Η χειρουργική έχει θέση όταν αυτές οι αντιμετωπίσεις αποτύχουν.

  • ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

    Η γαστοοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) αποτελεί μια διαταραχή του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος και χαρακτηρίζεται από την παλινδρόμηση των περιεχομένων του στομάχου στον οισοφάγο. Αποτελεί μια συχνή πάθηση στις δυτικές κοινωνίες και πολλές φορές η διάγνωση διαλάθει της ιατρικής προσοχής.

    Read More

  • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

    Ο καρκίνος του στομάχου αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος. Στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής παρουσιάζει μια σταδιακή μείωση τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο παραμένει ένας επιθετικός καρκίνος με πτωχή πρόγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι υψίστης σημασίας καθώς οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες.

    Read More