ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Στη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης υπάρχουν δύο επιλογές προσπέλασης. Στη διακοιλιακή προπεριτοναΙκή προσπέλαση (TAPP), ο χειρουργός εισέρχεται μέσα στην κοιλιά όπως συμβαίνει και σε άλλα λαπαροσκοπικά χειρουργεία (πχ λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή). Στην ολική εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση (TEP), ο χειρουργός δεν ανοίγει το περιτόναιο (η λεπτή μεμβράνη που επενδύει τα όργανα της κοιλίας) και επομένως δεν εισέρχεται εντός της κοιλίας. Παραδοσιακά η λαπαροσκοπική τεχνική είχε ένδειξη σε αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες ή σε περίπτωση κήλης που είχε χειρουργηθεί και υποτροπίασε. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου αποτελεί δόκιμη επιλογή και για μονήρη βουβωνοκήλη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της TAPP;

 • Μπορεί να γίνει επιδιόρθωση στο ίδιο χειρουργείο αμφοτερόπλευρων κηλών με τις ίδιες τομές
 • Ευκολότερη αναγνώριση των σχετικών ανατομικών δομών
 • Υπάρχει έλεγχος της κοιλίας για τυχόν συνυπάρχοντα προβλήματα

Μειονεκτήματα της TAPP;

 • Θεωρητικά μεγαλύτερος κίνδυνος κάκωσης ενδοκοιλιακών οργάνων
 • Πιθανότητα για δημιουργία ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Συμφύσεις από προηγούμενα χειρουργεία μπορεί να κάνουν αδύνατη την προσπέλαση

Πλεονεκτήματα της TEP;

 • Μικρότερη πιθανότητα κάκωσης ενδοκοιλακών οργάνων
 • Δεν περιορίζεται η πρόσβαση από συμφύσεις από προηγούμενα χειρουργεία

Μειονεκτήματα της ΤΕΠ;

 • Περιορισμένος ο χώρος εργασίας για τα εργαλεία
 • Δυσχερέστερη αναγνώριση των σχετικών ανατομικών δομών
 • Αν παραβιαστεί το περιτόναιο υπάρχει περίπτωση μετατροπής της επέμβασης σε TAPP

Στην εικόνα απεικονίζονται οι τομές που πραγματοποιούνται στην TAPP. Η μεγαλύτερη τομή είναι στον ομφαλό όπου εισέρχεται το λαπαροσκόπιο.

TAPP ή TEP; Ποια είναι καλύτερη;

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ της μια τεχνικής έναντι της άλλης. Δε φαίνεται να υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στη συχνότητα χρόνιου πόνου και στον κίνδυνο υποτροπής. Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από χαρακτηριστικά του ασθενούς αλλά και από την εμπειρία και προτίμηση του χειρουργού.

Τοποθετείται πλέγμα;

Η τοποθέτηση πλέγματος είναι απαραίτητη ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποτροπής. Επομένως πάντα τοποθετείται πλέγμα.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται το χειρουργείο λαπαροσκοπικά;

Όπως και σε άλλες παθήσεις, σε περίπτωση σοβαρής καρδιακής ή αναπνευστικής ανεπάρκειας, το χειρουργείο δεν εκτελείται λαπαροσκοπικά. Επίσης σε μεγάλες οσχεοβουβωνοκήλες (όπου η κήλη πλέον εισέρχεται εντός του οσχέου) η ανοιχτή αποκατάσταση είναι η ασφαλέστερη αντιμετώπιση.

Παραπομπές:

 1. SAGES – Inguinal hernia repair